اقتصادی و تجاری

افزایش نرخ دلار در بورس عراق

افزایش نرخ دلار در بورس عراق

نرخ دلار در بازار بورس عراق افزایش یافت.

قیمت فروش هر 100دلار 148هزار و پانصد دینار و قیمت خرید هر 100دلار 148هزار و چهار صد دینار میباشد.
قبل از آن بانک مرکزی عراق تصمیم گرفت که قیمت دلار را در برابر قیمت دینار تعدیل کند.
قیمت خرید دلار از وزارت دارایی 1450 دینار است اما قیمت فروش به بانک ها هر دلار 1460 دینار و قیمت خرید برای  شهروندان 1470دینار برای هر دلار تعیین شده است.

لینک کوتاه

دیدگاه خود را بیان کنید