اقتصادی و تجاری

بانک مرکزی عراق تأمین مالی مورد نیاز برای طرح های توسعه خود را به 18 تریلیون دینار افزایش می دهد

بانک مرکزی عراق تأمین مالی مورد نیاز برای طرح های توسعه خود را به 18 تریلیون دینار افزایش می دهد

بانک مرکزی عراق افزایش بودجه لازم برای طرح های توسعه ای خود به 18 تریلیون دینار اعلام کرد‌‌.

به گزارش عراق یار ، این افزایش در میزان تخصیص های مالی در پاسخ به موفقیت های به دست آمده در طرح های توسعه است.
قابل ذکر است که سبد سرمایه گذاری توسعه بانک مرکزی عراق نشان دهنده حمایت واقعی و کاتالیزور رشد اقتصادی در کنار تلاش های مختلف دولت است.

لینک کوتاه

دیدگاه خود را بیان کنید