روابط ایران و عراق

گزارش تجارت 16.9 میلیارد دلاری ایران و 15 کشور همسایه اعلام شد

گزارش تجارت 16.9 میلیارد دلاری ایران و 15 کشور همسایه اعلام شد

سخنگوی گمرک از تجارت غیرنفتی 16.9 میلیارد دلاری با 15کشور همسایه، در چهارماه نخست امسال خبر داد. 

به گزارش عراق یار به نقل از ایسنا، سیدروح اله لطیفی - سخنگوی گمرک ایران- تجارت غیر نفتی چهار ماهه ایران با 15 کشور همسایه را تشریح کرد که طبق آن  از ابتدای سال تا پایان تیرماه، 27 میلیون و 35هزار تن کالا به ارزش 16 میلیارد و 871 میلیون و 873 هزار و 792 دلار کالا بین ایران و کشورهای همسایه تبادل شد که نسبت به مدت مشابه 18 درصد رشد داشته است.
بر اساس این گزارش، سهم صادرات کالای ایرانی در تجارت با همسایگان، 20میلیون و 711 هزار و 657 تن کالا به ارزش هشت میلیارد و 871 میلیون و 733 هزار و 655 دلار بوده که با رشد 22درصدی نسبت به مدت مشابه همراه بوده است.
در این دوره 6 میلیون و 323 هزار و 540 تن کالا نیز به ارزش هشت میلیارد و 140 هزار و 137دلار، از 15 کشور همسایه واردات به ایران بوده که 13درصد بیشتر از مدت مشابه بوده است. با پیشتازی صادرات غیرنفتی ایران به کشورهای همسایه نسبت به واردات از این کشورها، تراز تجاری ایران در این بخش مثبت 871 میلیون و 593 هزار و 518 دلار شد.
همچنین در مورد صادرات به کشورهای همسایه، عراق با خرید 6.9 میلیون تن کالا به ارزش 2.4 میلیارد دلار و کاهش 15درصدی، امارات با 4 میلیون تن به ارزش 2.3میلیارد دلار با رشد 39درصدی، ترکیه با 3.4میلیون تن به ارزش 2 میلیارد و 60 میلیون دلار و رشد 123درصدی، افغانستان با 938هزار تن به ارزش 497 میلیون دلار و کاهش 32 درصدی، عمان با 1.1میلیون تن به ارزش 415میلیون دلار و رشد 135درصدی، پاکستان با 855 هزار تن به ارزش 377 میلیون دلار و رشد 10 درصدی و روسیه با 427 هزار تن خرید کالای ایرانی به ارزش 232 میلیون دلار و رشد 25درصدی نسبت به مدت مشابه، هفت کشور نخست صادرات کالای ایرانی در بین همسایگان بودند.
همچنین آذربایجان با خرید 250 هزار و 500تن کالای ایرانی به ارزش 232میلیون دلار و رشد 78درصدی، ترکمنستان با 439 هزار تن به ارزش 132میلیون دلار و رشد 37درصدی، ارمنستان با 279 هزار تن به ارزش 113.4میلیون دلارو رشد 36درصدی، کویت با یک میلیون و 660هزار تن به ارزش 58 میلیون دلار و رشد 35درصدی، قزاقستان با 207هزار تن کالا به ارزش 49.4 میلیون دلار و کاهش 7 درصدی، قطر با 287 هزار تن کالا به ارزش 40 میلیون دلار و کاهش 12درصدی، بحرین با 3840 تن کالا به ارزش 3میلیون دلار و رشد 43درصدی و عربستان با خرید 121تن کالا از ایران به ارزش 15هزار و  688دلار و کاهش 52 درصدی، به ترتیب هشتمین تا پانزدهمین مقاصد کالاهای ایرانی در بین همسایگان ایران بودند.
درباره جزییات واردات از 15 کشور همسایه، امارات با فروش 3.6میلیون تن کالا به ارزش 4.9میلیارد دلار و رشد 4درصدی، ترکیه با 983 هزار تن به ارزش 1.8میلیارد دلار و رشد 18 درصدی، روسیه با 930هزار تن به ارزش 599میلیون دلار و رشد 39درصدی، پاکستان با 300هزار تن به ارزش 324.5میلیون دلار و رشد 298درصدی، عمان با 262 هزار تن به ارزش 323.3 میلیون دلار و رشد 32درصدی، قزاقستان با 173هزار تن به ارزش 76.2 میلیون دلار و رشد 167 درصدی و عراق با فروش 39 هزار تن به ارزش  54.7میلیون دلار و کاهش 61 درصدی هفت تامین کننده کالاهای مورد نیاز کشور در بین همسایگان در چهار ماه نخست امسال بودند.
قطر با فروش 702 تن کالا به ارزش 13.8میلیون دلار و رشد 208درصدی، آذربایجان با 8.6 هزار تن به ارزش 13.5میلیون دلار و رشد 25درصدی، ترکمنستان با 18.2هزار تن بهارزش 10.6میلیون دلار و کاهش 23درصدی، افغانستان با 6.4 هزار تن به ارزش 7میلیون و 326هزار دلار و رشد 135درصدی، کویت با 1.3 هزار تن کالا به ارزش 3 میلیون دلار و کاهش 26درصدی، ارمنستان با 1.5هزار تن به ارزش 2.8میلیون دلار و کاهش 71 درصدی و عمان با فروش 28 تن کالا به ارزش 513 هزار دلار و رشد 8 درصدی نسبت به چهار ماهه نخست سال قبل در رتبه‌های بعدی تامین کالا در بین همسایگان ایران قرار دارند.

لینک کوتاه

دیدگاه خود را بیان کنید