خانه

تاثیر برنده شدن مناقصه صادرات دارو به عراق برای «دسانکو»

تاثیر برنده شدن مناقصه صادرات دارو به عراق برای «دسانکو»

نماد دسانکو با برنده شدن در مناقصه بین المللی صادرات دارو به کشور عراق به مبلغ 621.830 دلار بیش از 16.5 میلیارد تومان در درآمدزایی شرکت در سال جاری خواهد افزود.

به گزارش عراق یار به نقل از تحلیل بازار، شرکت داروسازی سبحان انکولوژی با نماد دسانکو با برنده شدن در مناقصه بین المللی صادرات دارو به کشور عراق به مبلغ 621.830 دلار بیش از 16.5 میلیارد تومان در درآمدزایی شرکت در سال جاری حواهد افزود.
طبق قرارداد مناقصه شرکت داروسازی سبحان انکولوژی (وابسته به گروه دارویی برکت)، با نرخ روز ارز نیمایی معادل مبلغ 165، 098 میلیون ریال برآورد و با توجه به قراردادها تضامین مورد نظر ارائه شده است، باید توجه داشت اطلاعیه شرکت در مناقصه بدلیل شرایط رقابتی در سامانه کدال منتشر نشده بود. 
همچنین باید برای برآورد درآمدهای این شرکت در سال جاری در نظر داشت پیرو اجرای طرح دارو یار توسط سازمان غذا و دارو و افزایش قیمت برخی از محصولات شرکت سبحان آنکولوژی با نماد دسانکو برآورد شود و مبلغ فروش پیش بینی شده سال مالی 1401 به میزان 20 درصد ‌افزایش یابد. همچنین این شرکت داروسازی وابسته به گروه دارویی برکت موفق به دریافت پروانه ثبت ساخت چهار دوز داروی جدید از سازمان غذا و دارو شده و ثبت فرآورده کپسول پمالیدوماید با نام غیراختصاصی کپسول پومالیدوماید به نام شرکت داروسازی سبحان آنکولوژی انجام شده. این پروانه تا تاریخ 7 تیر 1304 مشروط به رعایت ضوابط و مقررات اداره کل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر معتبر است. 

لینک کوتاه

دیدگاه خود را بیان کنید