سرمایه گذاری در عراق

نکات کلیدی از قانون سرمایه کذاری عراق

نکات کلیدی از قانون سرمایه کذاری عراق

نکاتی کلیدی از قانون سرمایه کذاری در عراق را می خوانید که حتما برایتان مفید خواهد بود.

تعریف سرمایه در قانون سرمایه‌گذاری عراق

مطابق ماده 21 این قانون، سرمایه پروژه می تواند از موارد زیر تشکیل شود:
1) وجوه نقد حواله‌شده به عراق از طریق بانک‌ها و موسسات مالی با هدف سرمایه‌گذاری 
2) اموال غیرنقدی و حقوق غیرمادی وارد‌شده به عراق یا خریداری‌شده از بازارهای محلی شامل:
3) اموال غیرنقدی و حقوق غیرمادی وارد شده به عراق یا خریداری شده از بازارهای محلی 
2-1) اموال مختلف موردنیاز پروژه
2-2) ماشین‌آلات، ابزار، تجهیزات، ساختمان‌ها، وسایط نقلیه، اثاثیه و لوازم اداری مورد نیاز برای راه‌اندازی پروژه
2-3) حقوق غیرمادی شامل: حق ثبت اختراع، علائم تجاری ثبت‌شده، دانش فنی، خدمات مهندسی، مدیریتی و بازاریابی و موارد مشابه
4) منافع، عواید و اندوخته های حاصل از سرمایه‌گذاری در پروژه در عراق، چنانچه افزایش سرمایه‌ای در پروژه صورت گرفته باشد یا در پروژه دیگری که مشمول مفاد این قانون باشد، سرمایه‌گذاری شده باشد.

موارد مستثنا از قانون سرمایه‌گذاری عراق

مطابق ماده 29، سرمایه‌گذاری در استخراج و تولید نفت و سرمایه‌گذاری در بخش‌های بانکی و شرکت‌های بیمه مشمول مفاد قانون سرمایه‌گذاری نیستند.

پروژه‌های استراتژیک

مطابق آیین نامه شماره 2، مصوب سال 2009 که مکمل قانون سرمایه‌گذاری است، کمیسیون ملی سرمایه‌گذاری، فقط مسئولیت پروژه‌های سرمایه‌گذاری استراتژیک دارای ماهیت فدرال را بر عهده دارد. مسئولیت سایر پروژه‌هایی که در این فهرست قرار نمی گیرند، برعهده کمیسیون های استانی است.
پروژه‌های سرمایه‌گذاری استراتژیک دارای ماهیت فدرال عبارتند از:
•    پروژه‌های زیربنایی با حداقل سرمایه 50 میلیون دلار آمریکا یا معادل آن به واحد پولی عراق
•    پروژه‌های مشترک بین اقلیم یا استان غیر‌مرتبط با اقلیم
•    پروژه‌های مربوط به استخراج منابع طبیعی با درنظرگرفتن موارد مذکور در ماده 29 قانون سرمایه‌گذاری
•    پروژه‌های تعریف‌شده ذیل یک موافقت‌نامه که جمهوری عراق یکی از طرف‌های آن بوده است
•    پروژه‌های صنایع مهندسی، معدنی، پتروشیمی، دارویی و صنعتی‌سازی با حداقل سرمایه 50 میلیون دلار آمریکا یا معادل آن به دینار عراقی
•    پروژه‌های توسعه مناطق باستانی و تاریخی
•    پروژه‌های حمل‌و‌نقل مانند راه ها، بنادر، فرودگاه ها، خط آهن که سرمایه آن از 30 میلیون دلار آمریکا یا معادل آن به دینار عراقی کمتر نباشد.
•    پروژه‌های مرتبط با حوزه مخابرات
•    پروژه‌های مربوط به مخازن، سدها و آبیاری که مساحت آنها از پنج هزار هکتار کمتر نباشد.
•    پروژه هایی که حداقل سرمایه مورد نیاز آن از یک میلیارد دلار آمریکا یا معادل آن به دینار عراقی کمتر نباشد.
•    هر نوع پروژه دیگر مصوب هیات دولت با ماهیت استراتژیک و فدرالی.

فرصت همکاری با عراقی‌ها

ارتباط کسب‌و‌کارهای محلی در کشورهای در حال توسعه با شرکت‌های بین‌المللی از اهمیت بسزایی برخوردار است. در دوران حاضر که عراق تلاش می‌کند محیط سرمایه‌گذاری خود را اصلاح و فضای اقتصادی خود را باثبات کند، شرکای محلی می‌توانند گزینه خوبی برای مشارکت با شرکت‌های خارجی متقاضی سرمایه‌گذاری در عراق باشند.
شرکای محلی به اطلاعات بازار دسترسی دارند، مقررات قانونی و الزامات عرفی را می‌شناسند، به نیروی انسانی و نهاده‌های ارزان‌تر دسترسی دارند، از شبکه فروش از پیش راه‌اندازی‌شده بهره می‌گیرند و روابط بهتری برای پیشبرد کسب‌وکار در حوزه‌های بانکی و حقوقی دارند. 
در همین راستا یکی از خدمات کمیسیون ملی سرمایه‌گذاری، برقراری ارتباط میان سرمایه‌گذاران خارجی و شرکت‌های عراقی جهت همکاری است. برای بهره‌مندی از این امکان، متقاضیان می توانند با مراجعه به این کمیسیون درخواست رسمی خود را با مشخص کردن محل، زمینه فعالیت و نوع مشارکت ارائه دهند.

منبع: کتاب اقتصاد عراق (نویسندگان: رضا مونسان- سمیه مردانه)

لینک کوتاه

دیدگاه خود را بیان کنید