اقتصادی و تجاری

استان انبار بیش از یک میلیارد متر مکعب ذخایر گاز دارد

استان انبار بیش از یک میلیارد متر مکعب ذخایر گاز دارد

احسان عبدالجبار وزیر نفت عراق از شروع عملیات اکتشاف و حفاری به منظور استخراج نفت و گاز در استان الانبار در غرب این کشور خبر داد.

وی افزود: رویکرد راهبردی وزارت نفت در اکتشاف و بهره‌برداری از منابع طبیعی است، بنابر این اقدام به اکتشاف و توسعه مطالعات در خصوص حوزه‌های نفتی استان الانبار کرده است. ذخایر گاز استان الانبار بیش از یک میلیارد متر مکعب برآورد می شود.

به گزارش عراق یار ، از سوی دیگر نشوان محمد مدیرکل شرکت اکتشافات نفت و گاز عراق، گفت: عراق ذخایر عظیمی از گاز طبیعی در اختیار دارد و الانبار یکی از مناطق و قطب های گاز عراق است و از این رو اهتمام ویژه ای به این استان در این زمینه وجود دارد.

این مسئول عراقی تاکید کرد: شروع عملیات اکتشاف و حفاری مطابق با رویکرد دولت در اهتمام به استانهای آزاد شده از لوث داعش و نیز افزایش تقاضای داخلی و بین المللی برای گاز است.

لینک کوتاه

دیدگاه خود را بیان کنید