بازار ارز

بازار ارز در عراق

بازار ارز در عراق

نرخ ارز یا به عبارت دقیق‌تر، نرخ برابری پول ملی یکی از مهم‌ترین متغیرهایی است که همواره بر شاخص‌های کلان اقتصادی اثرگذار است.

اهمیت نرخ ارز در اقتصاد ملی از آنجایی دو چندان می‌شود که تغییرات این متغیر از طرفی بر کسب و کار گروه‌های مختلف اثرگذار است و از سوی دیگر تصمیمات آتی سیاستگذاران کشور را در اموری مانند تدوین بودجه و سیاست‌های پولی تحت تاثیر قرار می‌دهد. همچنین نوسانات این بازار عاملی موثر در شکل‌گیری تورم انتظاری افراد است، چرا که در چنین شرایطی افراد نگرانِ حفظ ارزش دارایی‌هایی خود هستند. با توجه به دامنه گسترده اثر تحولات بازار ارز بر تصمیمات اقتصادی در سطوح خرد و کلان در هر جامعه‌ای، اطلاع از شرایط این بازار می‌تواند نقش موثری در فرآیند‌های تصمیم‌سازی ایفا کند. 
جدول زیر نرخ متوسط دلار آمریکا در مقابل دینار عراق را برای دوره زمانی بین سال‌های 2008 تا 2015 نشان می‌دهد. همانطور که در این جدول مشاهده می‌کنید نرخ بازار برای دینار عراق اگرچه با نوساناتی همراه بوده است، اما می‌توان گفت در طول دوره مورد مطالعه تقریبا باثبات بوده و افزایش و کاهش ناگهانی نداشته است.

جدول نرخ متوسط دلار آمریکا در مقابل دینار عراق (2015-2008)
جدول نرخ متوسط دلار آمریکا در مقابل دینار عراق (2015-2008)منبع: کتاب اقتصاد عراق

نمودارهای زیر نیز روند تغییرات ارزش دلار آمریکا در مقابل دینار عراق را در دوره‌های پنج‌ساله و ده‌ساله نشان می‌دهند. همانطور که در این دو نمودار مشاهده می‌کنید، بیشترین نوسانات ارزش دینار در سال 2015 اتفاق افتاده است که بی‌شک به دلیل ناآرامی‌های سیاسی در پی شروع جنگ عراق با داعش بوده است. سپس شاهد یک افت ناگهانی در این روند در ابتدای سال 2016 هستیم، اگرچه این افت بیش از یک فصل طول نکشیده است. به جز اندک نوسانی که در ابتدای سال 2017 وجود داشته و قبلا نیز به آن اشاره کردیم، بازار با نوسانات جزیی همراه بوده است.

نمودار تغییرات ارزش دلار آمریکا در مقابل دینار عراق در پنج سال گذشته (2018-2013)
نمودار تغییرات ارزش دلار آمریکا در مقابل دینار عراق در پنج سال گذشته (2018-2013)منبع: کتاب اقتصاد عراق

نمودار تغییرات ارزش دلار آمریکا در مقابل دینار عراق در ده سال گذشته (2018-2008)
نمودار تغییرات ارزش دلار آمریکا در مقابل دینار عراق در ده سال گذشته (2018-2008)منبع: کتاب اقتصاد عراق

پیش‌بینی نرخ برابری دلار آمریکا و دینار عراق تا سال2022

به دلیل اهمیتی که در ابتدای این بخش به آن اشاره کردیم و تاثیر اجتناب‌ناپذیری که نرخ ارز بر سایر متغیرهای اقتصاد کلان می‌گذارد، یکی از مهم‌ترین موضوعات در بازار ارز پیش‌بینی روند تغییرات کوتاه‌مدت، میان‌مدت و در صورت امکان بلندمدت نرخ ارز است. 
جداول  زیر نرخ برابری دلار آمریکا و دینار عراق را به ترتیب برای سال‌های 2021و 2022 نمایش می‌دهند. به جز اینکه در هر دو سال شاهد افزایش بسیار جزئی عدد مطلق این نسبت هستیم، همچون سال‌های پیش احتمال نوسانات بسیار زیاد در بازار ارز عراق بسیار اندک است و به شرطی که شرایط به همین روال باشد، انتظار می‌رود که کماکان ثبات نسبی در این بازار برقرار باشد.

جدول پیش‌بینی نرخ برابری دلار آمریکا و دینار عراق برای سال 2021
جدول پیش‌بینی نرخ برابری دلار آمریکا و دینار عراق برای سال 2021منبع: کتاب اقتصاد عراق

جدول پیش‌بینی نرخ برابری دلار آمریکا و دینار عراق برای سال 2022
جدول پیش‌بینی نرخ برابری دلار آمریکا و دینار عراق برای سال 2022منبع: کتاب اقتصاد عراق

لینک کوتاه

دیدگاه خود را بیان کنید