اماکن مهم عراق

شرکت های حمل و نقل عراق

شرکت های حمل و نقل عراق

در این مطلب لیست مراکز معتبر و اصلی حمل و نقل در کشور عراق آورده شده است.

 

نام سازمان/شرکت

آدرس وب سایت

وزارت حمل و نقل عراق

https://motrans.gov.iq

راه آهن جمهوری عراق

http://scr.gov.iq

شرکت عمومی بنادر عراق(الشرکة العامة لموانئ العراق)

http://scp.gov.iq

هواپیمایی عراق

https://ia.gov.iq

شرکت عمومی حمل و نقل دریایی(الشرکة العامة للنقل البحری)

http://scmt.gov.iq

شرکت عمومی حمل و نقل زمینی(الشرکة العامة للنقل البری)

http://www.sclt.gov.iq

لینک کوتاه

دیدگاه خود را بیان کنید