اقتصادی و تجاری

اوپک با افزایش قیمت ها سیاست تولید نفت را حفظ می کند

اوپک با افزایش قیمت ها سیاست تولید نفت را حفظ می کند

اوپک در جلسه ای عنوان کرد سیاست تولید نفت خود را حفظ می‌کند و این نشان‌دهنده رضایت تولیدکنندگان از سهم زیادشان در کاهش قیمت سهام بوده است. این علی‌رغم انتظارات نامشخص برای بهبود طرف تقاضا با ادامه همه‌گیری ویروس کرونا بود.

در بیانیه صادرشده پس از جلسه آمده‌است: این کمیته به بازیابی در سال 2021 خوش‌بین است.
در ادامه آمده ‌است: علی‌رغم عدمِ‌اطمینان مداوم درمورد چشم‌انداز اقتصادی و تقاضای نفت در ماه‌های آینده، توزیع تدریجی واکسن‌ها در سراسر جهان عامل مثبتی برای ادامه‌ی سال است، زیرا از اقتصاد جهانی و تقاضای نفت پشتیبانی می‌کند.
به‌لطف کاهش تولیدات اعضای اوپک، قیمت نفت پس از ضربه‌ی سنگینی که همه‌گیری به طرف تقاضا زد، قیمت نفت از کف‌های تاریخی‌ای که سال گذشته ساخته بود بازیابی شد.
کمیته‌ی اوپک در فوریه تغییری در سیاستی که بیشتر اعضا را به تثبیت سطح عرضه در دعوت می‌کند نداد، با کمک عربستان سعودی، بزرگترین تولیدکننده، که داوطلبانه تولید خود را یک میلیون بشکه در روز در ماه‌های فعلی و بعدی کاهش می‌دهد.
روز سه‌شنبه، یک سند نشان داد که اوپک انتظار دارد با کاهش تولید عمیق بازار جهانی نفت را تا پایان سال نزولی کند، علی‌رغم اینکه گروه سطح تقاضا در سال 2021 را نزولی می‌داند.
جلسه‌ی بعدی کمیته‌ی اوپک سوم مارس خواهد بود و انتظار می‌رود که این جلسه‌ی گروه برای تصمیم‌گیری درمورد سیاست‌های نفتی باشد. 

لینک کوتاه

دیدگاه خود را بیان کنید