اقتصادی و تجاری

جزئیات قرارداد مهم صادرات نفت عراق به لبنان

جزئیات قرارداد مهم صادرات نفت عراق به لبنان

در حالی که لبنان با خطر کاهش شدید ذخایر ارزی اش مواجه است، خطر تاریکی مطلق به علت کمبود سوخت نیز به بحران های پی در پی این کشور افزوده شده است.

به گزارش عراق یار به نقل از میدل ایست نیوز، لبنان پیش از این به مدت یک دهه از شرکت سوناتراک الجزایر نفت خود را تأمین می کرد، اما این شرکت به علت اختلافاتی حاضر به تمدید قرارداد نشد و در نتیجه لبنان از آغاز سال جاری مجبور به قراردادهای فوری برای خرید نفت و تأمین سوخت نیروگاه های برق خود شد.
با انفجار بندر بیروت در 4 اوت 2020، فشارهای اقتصادی بر لبنان افزایش یافت، اما عراق از کمک به لبنان کوتاهی نکرد و یک میلیون و 800 هزار لیتر مازوت به عنوان کمک به لبنان فرستاد.
در پی آن لبنان مذاکراتی با دولت عراق برای بستن قرارداد طولانی مدت خرید نفت را آغاز کرد. این مذاکرات توسط «عباس ابراهیم»، وزیر امنیت عمومی لبنان، اداره می شد و در نهایت به تصویب هیئت دولت عراق رسید.
هیئت دولت عراق در جلسه روز سه شنبه (2 فوریه) تصویب کرد که یک میلیون بشکه مازوت و 500 هزار بشکه نفت خام به لبنان با 25 درصد تخفیف به لبنان صادر کند و به لبنان 6 ماه برای تصفیه حساب فرصت بدهد و همچنین در ازای آن از لبنان خدمات دریافت کند. جزئیات این خدمات موکول به توافقات بعدی شده است.
«ریمون غجر»، وزیر انرژی در دولت پیشبرد امور لبنان، درباره جزئیات این توافق می گوید که این قرارداد شامل نیم میلیون تُن مازوت نوع یک برای نیروگاه هایی حرارتی و نیم میلیون تُن نوع دو برای نیروگاه های معکوس و نیم میلیون تُن گازوئیل برای توربین ها می شود و می افزاید که این قرارداد براساس قیمت های فعلی سوخت در جهان 200 میلیون دلار می شود.
به گفته غجر لبنان دو برابر این مقدار طلب کرده بود اما پس از مذاکراتی طولانی، بغداد با نصف حجم پیشنهادی لبنان موافقت کرد.
او این قرارداد را با توجه به شرایط مالی لبنان بهترین قرارداد ممکن می خواند و می گوید که لبنان با این قرارداد حداقل 50 میلیون دلار صرفه جویی کرده است.
وزیر انرژی لبنان درباره آنچه این کشور درقبال عراق متعهد شده می گوید که دولت لبنان متعهد شده که حسابی برای دولت عراق در بانک لبنان باز کند که مبالغ این خرید به آن واریز می شود و دولت عراق هزینه های خرید خدمات و مشاوره را از آن پرداخت می کند و می افزاید که به این ترتیب ارز از لبنان خارج نمی شود.
وی تأکید می کند که لبنان می کوشد که همکاری نفتی خود با عراق را توسعه بخشد.

لینک کوتاه

دیدگاه خود را بیان کنید