اقتصادی و تجاری

افزایش تخصیص های نفتی به استان های تولید‌کننده نفت در بودجه 2021

افزایش تخصیص های نفتی به استان های تولید‌کننده نفت در بودجه 2021

کمیته‌ی مالی مجلس تصمیم گرفت تخصیص دلار به استان‌های تولیدکننده‌ی نفت را در بودجه‌ی عمومی 2021 دو برابر کند و به یک تریلیون دینار برساند.

به گزارش عراق یار به نقل از نینا، کمیته‌ی مالی مجلس تصمیم گرفت برای بازسازی ورودی‌های پایتخت، بغداد، تخصیص مالی را در بودجه‌ی عمومی 2021 اضافه کند. 

لینک کوتاه

دیدگاه خود را بیان کنید