اقتصادی و تجاری

کنفرانس بین المللی مدیریت منابع آبی در بغداد برگزار می شود

کنفرانس بین المللی مدیریت منابع آبی در بغداد برگزار می شود

وزارت منابع آبی عراق از برگزاری کنفرانسی بین المللی در بغداد در ماه آینده درباره مدیریت آب های بین المللی خبر داد.

به گزارش عراق یار به نقل از میدل ایست نیوز، «علی راضی»، سخنگوی وزارت منابع آبی عراق، گفت که این وزارتخانه یادداشت تفاهمی با سازمان غذا و داروی سازمان ملل (فائو) برای حمایت مالی و فنی از کنفرانس بین المللی بغداد درباره موضوع آب امضا کرده است.

او گفت که این کنفرانس در ماه مارس آینده با شعار «برنامه ریزی و مدیریت مناسب منابع آبی با هدف پایداری آنها» و زیر نظر «مصطفی الکاظمی»، نخست وزیر عراق، برگزار می شود.
سخنگوی وزارت منابع آبی عراق تأکید کرد که این کنفرانس در چند محور برگزار می شود که محور اول برنامه ریزی راهبردی برای مدیریت منابع آبی و امنیت غذایی و چالش های تأثیرات زیستمحیطی و محور دوم درباره همکاری منطقه ای و جهانی در موضوع کمبود آب و محور سوم تأکید فعالیت های تروریستی بر نظام آبی منطقه و محور چهارم نقش فناوری های نوین در توسعه منابع آبی است.

او افزود که این کنفرانس با حضور نهادهای بین المللی و نهادهای تابع سازمان ملل در امور آبی و اتحادیه عرب و فعالان جامعه مدنی برگزار می شود و از کشورهای منطقه به طور خاص ایران و ترکیه و سوریه برای شرکت در آن دعوت به عمل خواهد آمد.

وی افزود که یکی از اهداف این کنفرانس جلب حمایت بین المللی از تلاش های عراق برای تضمین حقوق آبی خود در همکاری با کشورهای همسایه و استفاده از تجربه های علمی برای توسعه منابع آبی و تقویت زیرساخت هاست.
همزمان وزارت منابع آبی عراق خبر داد که «مهدی رشید الحمدانی»، وزیر منابع آبی عراق، در تماس ویدئویی با همتای سوریه ای خود «تمام محمد رعد» از وی برای رکت در این کنفرانس دعوت کرد.
در این تماس تلفنی، طرف عراقی پیشنهادی برای تشکیل تیم فنی برای رسیدن به تفاهم مرضی الطرفین درباره منابع آبی دو کشور مطرح کرد که سوریه نیز از این پیشنهاد استقبال کرد.

لینک کوتاه

دیدگاه خود را بیان کنید