اقتصادی و تجاری

عامر الجواهری: بهبود درآمدها، عامل مهمی برای پوشش کسری بودجه است

عامر الجواهری: بهبود درآمدها، عامل مهمی برای پوشش کسری بودجه است

عامر الجواهری، مشاور توسعه‌ی صنعتی شهرهای صنعتی و سرمایه‌گذاری، اظهار داشت که بهبود درآمد گام مهمی برای پوشش کسری بودجه و آماده‌سازی برای شروع پروژه‌های بزرگ اقتصادی است.

به گزارش عراق یار ، وی به آژانس خبری ملی عراق گفت: بهبود درآمد، چه از طریق یک منبع منفرد و چه از طریق منابع دیگر، دستورالعملی برای توقف متوسل شدن به وام‌های جدید و تلاش برای تجدیدنظر درباره‌ی اتمام وام‌های مستمر در صورت لزوم خواهد بود.
الجواهری افزود: دولت باید درآمدهای بهبودیافته را برای تأمین کسری سرمایه‌گذاری کرده و خود را برای شروع پروژه‌های بزرگ اقتصادی آماده کند، مشروط بر اینکه آن‌ها به‌طور جدی اجرا شوند و در اسرع وقت از بازده خود بهره‌مند شوند. 

لینک کوتاه

دیدگاه خود را بیان کنید