اقتصادی و تجاری

سفیر انگلیس: افزایش ذخایر خارجی بانک مرکزی، پشتیبانی برای اقتصاد عراق است

سفیر انگلیس: افزایش ذخایر خارجی بانک مرکزی، پشتیبانی برای اقتصاد عراق است

مصطفی غالب مخیف، رئیس کل بانک مرکزی عراق با استفان هیکی، سفیر انگلیس در این کشور، درباره افزایش قابل‌توجه ذخایر خارجی بانک مرکزی عراق گفت‌وگو کرد.

سفیر انگلیس تأکید کرد که افزایش چشمگیر ذخایر ارزی بانک از اوضاع اقتصادی عراق پشتیبانی می‌کند و آن را در مرحله‌ی خوب و پایدار قرار می‌دهد.
در حاشیه‌ی این جلسه، رئیس کل و سفیر از ساختمان جدید بانک مرکزی که توسط معمار فقید، زاها حدید، طراحی شده، بازدید کردند. آن‌ها در جریان مراحل توسعه قرار گرفتند، زیرا وی اظهار داشت که ساختمان جدید بانک مرکزی یک افزودنی کیفی به بغداد خواهد بود. 

لینک کوتاه

دیدگاه خود را بیان کنید