اقتصادی و تجاری

النجار: بخشنامه های سرمایه گذاری نخست وزیر به 90 تریلیون دینار بازده دولت کمک می کند

النجار: بخشنامه های سرمایه گذاری نخست وزیر به 90 تریلیون دینار بازده دولت کمک می کند

رئیس اداره سرمایه‌گذاری «سها النجار» تأیید کرد که دستورالعمل‌های نخست‌وزیر، مصطفی الکاظمی در حوزه سرمایه‌گذاری به بازگشت حدود 90 تریلیون دینار به دولت کمک می‌کند.

به گزارش عراق یار به نقل از خبرگزاری عراق، نجار گفت: دستورالعمل‌های الکاظمی لغو مجوز سرمایه‌گذاری برای پروژه‌های ساختگی و عقب‌مانده است، یعنی تکمیل 35٪ یا کمتر، نتایج ملموس در سطح اقتصاد در کوتاه‌مدت و بلندمدت خواهد داشت.
وی توضیح داد که این بخشنامه‌ها پس از محفوظ شدن در زیر چتر پروژه‌های سرمایه‌گذاری واهی و ناتمام، موجب ترمیم بیش از 360 هزار مترمربع زمین می‌شود.
وی افزود: ارزش تخمینی این اراضی حداقل حدود 90 تریلیون دینار عراقی است که حقوق یک کشور و مردم است. این به مالکیت دولت باز خواهد گشت و چتر ساختگی موسوم به پروژه‌های سرمایه‌گذاری را ترک خواهد کرد.

لینک کوتاه

دیدگاه خود را بیان کنید