اقتصادی و تجاری

عراق با توجه به بحران مسکن بلند مرتبه سازی را تجربه می کند

عراق با توجه به بحران مسکن بلند مرتبه سازی را تجربه می کند

ملاز الامین، کارشناس امور اقتصادی، تأیید کرد که تجربه‌ی مسکن عمودی برای جامعه‌ی عراق جدید است، اما این امن‌ترین راه‌حل برای حل مشکل مسکن در این کشور است و از دولت خواست که آن را ایجاد کند و فرایند مالکیت آن توسط شهروندان با قیمت مناسب را تسهیل کند، علاوه‌براین، از بانک‌های محتاط در زمینه‌ی وام پشتیبانی می‌کند.

به گزارش عراق یار به نقل از خبرگزاری عراق، الامین گفت که سازمان سرمایه‌گذاری زودتر آغاز ساخت جاده‌ی ارتباطی شهر بیسمایا و بغداد را، علاوه‌بر سایر اقدامات خدماتی که بار این کار را بر دوش می‌کشد، اعلام کرد. ساکنان مهم‌ترین مجتمع مسکونی عمودی مدرن در کشور، نشان می‌دهد که پروژه‌ی مسکونی باسمایا، طبق برنامه‌ی خود، پس از اتمام، بیش از 100000 واحد مسکونی با خدمات یکپارچه را شامل خواهد شد که به حل بخشی از بحران مسکن در کشور کمک می‌کند.
وی افزود: «تأخیر در اجرا با توجه به زمان‌بندی، بحران مسکن را افزایش می‌دهد و پیوندهای اعتماد بین شهروند و برنامه‌های دولت را تضعیف می‌کند، و بر این اساس دولت باید با موفقیت از برنامه‌های خود حمایت کند و به راهی که ترسیم کرده‌است ادامه دهد؛ برای حل بحران و به نیت ایجاد مجتمع‌های مسکونی مشابه باسمایا در سایر مناطق پایتخت و استان‌های شلوغ».

لینک کوتاه

دیدگاه خود را بیان کنید