اقتصادی و تجاری

اجازه همکاری با کارگران روزمزد به شرکت های نفتی سودآور

اجازه همکاری با کارگران روزمزد به شرکت های نفتی سودآور

شورای وزیران تصمیم گرفت که به شرکت‌های نفتی سودآور اجازه‌ همکاری با کارگران روزمزد را بدهد.

به گزارش عراق یار به نقل از خبرگزاری عراق، سخنگوی کابینه و حسن ناظم، وزیر فرهنگ، تأیید کرد که شش هزار فرصت شغلی برای مهندسان شرکت‌های نفتی فراهم خواهد شد. 

لینک کوتاه

دیدگاه خود را بیان کنید