اقتصادی و تجاری

عراق در میان 5 تولید کننده برتر نفت خام در جهان

عراق در میان 5 تولید کننده برتر نفت خام در جهان

عراق یکی از اعضای بنیانگذار سازمان نفتی اوپک است و تولید نفتی آن در روز به بیش از 4 میلیون بشکه در روز می رسد.

به گزارش عراق یار و بنابر گزارش اداره اطلاعات انرژی امریکا، حدود صد کشور در جهان نفت خام تولید می کنند، اما با این وجود در سال 2020، 5 کشور حدود 50 درصد از کل تولید نفت خام جهان را به خود اختصاص دادند.
این گزارش افزود: 5 تولید کننده بزرگ نفت خام در جهان در سال 2020 به ترتیب امریکا با 15 درصد، روسیا 13 درصد، عربستان 12 درصد، عراق 6 درصد و کانادا 5 درصد بودند.
گزارش مذکور همچنین اشاره کرد که تولید نفت عراق از یک میلیون و 310 بشکه در روز در سال 2003 به 4 میلیون و 100 بشکه در روز در سال 2021 رسید.

اداره اطلاعات انرژی امریکا در ادامه این گزارش آورده است که تولید نفت امریکا از 5 میلیون و 650 بشکه در روز در سال 2003 به 11 میلیون و 310 میلیون بشکه در روز در سال 2021 افزایش یافت.
گفتنی است تولید نفت خام عربستان از روزانه 8 میلیون و 770 بشکه نیز به 9 میلیون و 620 بشکه در 2021 رسید و تولید نفت روسیه از 8 میلیون و 130 بشکه در روز به 9 میلیون و 870 بشکه در روز طی 2021 و تولید نفت خام کانادا از روزانه 2 میلیون و 320 میلیون بشکه به روزانه 4 میلیون و 200 بشکه در 2021 افزایش یافت.

لینک کوتاه

دیدگاه خود را بیان کنید