اقتصادی و تجاری

بانک مرکزی عراق استفاده از انرژی های تجدیدپذیر را آغاز کرد

بانک مرکزی عراق استفاده از انرژی های تجدیدپذیر را آغاز کرد

بانک مرکزی عراق ابتکاری را برای استفاده از منابع تجدیدپذیر برای کاهش انتشار کربن و بهبود محیط زیست آغاز کرد.

به گزارش عراق یار و در بیانیه‌ی منتشرشده از سوی دفتر رسانه‌ای بانک مرکزی عراق آمده است که بانک مرکزی عراق با همکاری کمیته‌ی عالی وام‌گیری در کابینه‌ی عراق، ابتکاری را برای تغییر استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر آغاز کرد. منابع برای کاهش انتشار کربن و بهبود محیط زیست، با مشارکت کارشناسان محیط زیست و انرژی تولیدشده از منابع تجدیدپذیر استفاده می‌شوند. هدف تعیین چارچوب اجرایی برای تأمین مالی چنین پروژه‌های توسعه‌ای است؛ چه در سطح فردی و چه سرمایه‌گذاران در زمینه انرژی پاک.
در همکاری با مقامات مربوطه، بانک مرکزی عراق از آماده‌سازی کنترل‌هایی که صاحبان پروژه‌های سرمایه‌گذاری مسکونی را ملزم می‌کند در تأمین بخشی از انرژی الکتریکی به‌عنوان منابع شرکت برای تأمین منابع مالی پروژه‌های مسکن به منابع تجدیدپذیر وابسته باشند.
بیانیه همچنین ادامه می‌دهد که بانک مرکزی عراق و کمیته‌ی عالی وام‌دهی منتظر سال 2022 به‌عنوان سال ملی انرژی‌های تجدیدپذیر در عراق هستند.
در یک موضوع مرتبط ، بانک مرکزی عراق تصمیم گرفت نصب سیستم‌های تولید برق از انرژی خورشیدی را بر روی تعدادی از ساختمان‌های خود در بغداد و شعب آن در بصره، موصل و اربیل جهت تأمین بخشی از نیازهای برق هدایت کند.

لینک کوتاه

دیدگاه خود را بیان کنید