اقتصادی و تجاری

عراقی ها در صدر خریداران خارجی ملک در ترکیه برای سومین ماه پیاپی

عراقی ها در صدر خریداران خارجی ملک در ترکیه برای سومین ماه پیاپی

سازمان آمار ترکیه امروز اعلام کرد که شهروندان عراقی در صدر فهرست شهروندان خارجی که بیشتر ملک را طی ماه ژوئیه در ترکیه خریداری کرده اند، قرار دارند.

به گزارش عراق یار ، این سازمان با انتشار گزارشی گفت: شهروندان عراقی طی ماه ژوئیه 772 واحد، ایرانی ها 619 واحد، شهروندان روسیه 365 واحد و شهروندان افغانستان، 229 واحد خریداری کرده اند.
در ادامه بیانیه نیز واحدهای خریداری شده توسط شهروندان آلمان، کویت و قزاقستان را به ترتیب، 198، 189 و 166 مورد اعلام شده است.
گزارش مذکور اشاره دارد که شمار واحدهای فروخته شده در کل ترکیه طی ماه ژوئیه، به 4 هزار و 495 مورد ملک رسیده که حاکی از افزایش 64 درصدی فروش در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته است.
گزارش سازمان آمار ترکیه نشان می دهد که استانبول با 951 واحد ملکی فروخته شده در صدر استان های ترکیه و سپس آنتالیا با 931 واحد ملکی، آنکارا با 312، مرسین با 217 و بورسا با 158 واحد ملکی در رده های بعدی بیشترین فروش ملک به شهروندان خارجی قرار گرفتند.

عراقی ها از سال 2015 در صدر فهرست شهروندان خارجی که بیشترین ملک در ترکیه را خریداری کرده اند، قرار دارند اما با آغاز سال 2021، ایران در صدر قرار گرفت اما در ماه مه 2021 عراق مجددا جایگاه نخست در خرید ملک در ترکیه را باز پس گرفت.

لینک کوتاه

دیدگاه خود را بیان کنید