اقتصادی و تجاری

یک مؤسسه اقتصادی:33 درصد از برنامه درآمدهای غیرنفتی عراق محقق می شود

یک مؤسسه اقتصادی:33 درصد از برنامه درآمدهای غیرنفتی عراق محقق می شود

منار العبیدی، مدیر بنیاد آینده‌ی مطالعات عراق، دستیابی به درآمدهای غیرنفتی بیش از 33 درصد از برنامه‌ی درآمدهای غیرنفتی عراق را رد کرد.

به گزارش عراق یار به نقل از خبرگزاری ملی عراق (نینا)، العبیدی گفت: «انتظار نمی‌رود که درآمدهای غیرنفتی بیش از 33 درصد از برنامه‌ی درآمدهای غیرنفتی را محقق کند، زیرا انتظار نمی‌رود که درآمدهای غیرنفتی از مانع 7 تریلیون دینار فراتر رود، درحالی‌که بودجه‌ی برنامه‌ریزی‌شده 20 تریلیون دینار است».
وی خاطرنشان کرد: «کل درآمدهای غیرنفتی تا ماه ژوئیه تنها 3.9 تریلیون دینار بود و انتظار می‌رود درصد دستیابی به درآمدهای نفتی از 120 درصد برنامه‌ریزی‌شده در بودجه‌ی 2021 برای رسیدن به 97 تریلیون دینار فراتر رود. برای درآمدهای نفتی 81 تریلیون دینار برنامه‌ریزی شده بود و بنابراین مجموع درآمدها برای دولت عراق تا سال 2021، تا 104 تریلیون دینار خواهد بود». 

لینک کوتاه

دیدگاه خود را بیان کنید