استان دیوانیه

جاذبه های گردشگری دیوانیه
استان دیوانیه

جاذبه های گردشگری دیوانیه

استان دیوانیه یا قادسیه یکی از استان‌های عراق است در گذشته «لواءالدیوانیه» نام داشت. یکی از شاخه های رودخانه‌های فرات از این استان …

آشنایی با استان دیوانیه
استان دیوانیه

آشنایی با استان دیوانیه

نام دیگر استان دیوانیه، قادسیه و مرکز آن شهر دیوانیه است. استان دیوانیه یکی از استان‌های میانی عراق است و از شمال با استان بابِل، از شمال …