استان میسان

اماکن تاریخی و دیدنی میسان
استان میسان

اماکن تاریخی و دیدنی میسان

میسان یکی از استان‌های شرقی عراق است که با ایران مرز مشترک دارد و مرکز آن شهر «العماره» است.

آشنایی با استان میسان
استان میسان

آشنایی با استان میسان

استان میسان در جنوب شرقی کشورعراق و 400 کیلومتری جنوب بغداد واقع شده است.