مهاجرت

تاریخچه مهاجرت عراقی ها به ایران
مهاجرت

تاریخچه مهاجرت عراقی ها به ایران

تاریخچه و اتفاقات که منجر به مهاجرت بین مردمان کشور ایران و در تاریخ شده است را در این مطلب مرور می‌کنیم.

زندگی مهاجران عراقی در محله دولت‌آباد
مهاجرت

زندگی مهاجران عراقی در محله دولت‌آباد

محله دولت‌آباد نام محلی در قسمت جنوب شرقی تهران است که از حدود چهار دهه پیش پذیرای بسیاری از عراقی‌های ساکن تهران بوده است.