سینما و تئاتر

معرفی بازیگران عراقی
سینما و تئاتر

معرفی بازیگران عراقی

معرفی و آشنایی با بیوگرافی و سوابق هنری بازیگران مطرح عراقی

صنعت سینما در عراق
سینما و تئاتر

صنعت سینما در عراق

مروری بر تاریخ و فراز و نشیب‌های صنعت سینما در عراق