بازارهای عمده فروشی

بازارهای عمده فروشی بغداد
بازارهای عمده فروشی

بازارهای عمده فروشی بغداد

شهر بغداد با حدود 7میلیون و دویست هزار نفر، به تنهایی 18 درصد جمعیت عراق را در خود جای داده است. در حال حاضر نیز بسیاری از مراکز اصلی عرضه …