آموزش در عراق

برنامه عراق و بانک جهانی جهت برگزاری دوره های آموزشی برای 5 هزار معلم
اقتصادی و تجاری

برنامه عراق و بانک جهانی جهت برگزاری دوره های آموزشی برای 5 هزار معلم

وزارت آموزش عراق از اتمام هماهنگی‌های لازم با بانک جهانی برای اجرای برنامه آموزش 5 هزار معلم دوره‌های ابتدایی خبر داد.

وضعیت تحصیلات و آموزش در کشور عراق
تحصیلات

وضعیت تحصیلات و آموزش در کشور عراق

یکی از اولویت‌های دولت‌ها در کشورهای توسعه یافته، ایجاد فرصت یادگیری و افزایش توانمندی‌ فکری و مهارتی شهروندان است. در نیمه دوم قرن …