اتاق مشترک ایران و عراق

ایران، 920 میلیون دلار کالا از محل پول های بلوکه شده اش در عراق، وارد کرده است
روابط ایران و عراق

ایران، 920 میلیون دلار کالا از محل پول های بلوکه شده اش در عراق، وارد کرده است

320 هزار تن از کالاهای وارداتی از عراق مربوط به گندم و بخشی نیز مربوط به سویا و سایر کالاهای اساسی دیگر است.

آزادسازی پول های بلوکه شده ایران در عراق
روابط ایران و عراق

آزادسازی پول های بلوکه شده ایران در عراق

دبیر کل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق از آزاد شدن پول‌های بلوکه شده ایران در عراق خبر داد.

لزوم تشکیل کمیته ویژه برای سفر رییس کل بانک مرکزی ایران به عراق
روابط ایران و عراق

لزوم تشکیل کمیته ویژه برای سفر رییس کل بانک مرکزی ایران به عراق

رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با بیان اینکه نتایج سفر رییس کل بانک مرکزی به عراق امکان استفاده از منابع منجمد شده کشور را فراهم …