استان دیوانیه

کمیسیون سرمایه گذاری دیوانیه، تعداد پروژه های تکمیل شده و عقب مانده را محاسبه می کند
اقتصادی و تجاری

کمیسیون سرمایه گذاری دیوانیه، تعداد پروژه های تکمیل شده و عقب مانده را محاسبه می کند

کمیسیون سرمایه‌گذاری دیوانیه اعلام کرد که 20 پروژه به‌دلیل اقدامات اداری و بوروکراتیک در فرمانداری عقب مانده‌است.

آشنایی با استان دیوانیه
استان دیوانیه

آشنایی با استان دیوانیه

نام دیگر استان دیوانیه، قادسیه و مرکز آن شهر دیوانیه است. استان دیوانیه یکی از استان‌های میانی عراق است و از شمال با استان بابِل، از شمال …