استان نجف

بانک مرکزی عراق از اجرای پروژه های عمرانی در نجف خبر داد
اقتصادی و تجاری

بانک مرکزی عراق از اجرای پروژه های عمرانی در نجف خبر داد

رئیس بانک مرکزی عراق اعلام کرد که صندوق ابتکارات (تمکین) تعدادی از پروژه های عمرانی را در قسمت قدیمی شهر نجف اجرا خواهد کرد.

آشنایی با استان نجف
استان نجف

آشنایی با استان نجف

نجف، استانی تاریخی و یک مرکز مهم فرهنگی، مذهبی و تجاری در مرکز عراق است.