استان کرکوک

در کرکوک چه می گذرد؟ واقعیت تنش های پساانتخاباتی در حساس ترین شهر عراق!
تحولات روز عراق

در کرکوک چه می گذرد؟ واقعیت تنش های پساانتخاباتی در حساس ترین شهر عراق!

پس از برگزاری انتخابات پارلمانی عراق، وضعیت شهر کرکوک تا حدی متشنج شده است.

آشنایی با استان کرکوک
استان کرکوک

آشنایی با استان کرکوک

کرکوک شهری تاریخی و مرکز استان کرکوک است که در250 کیلومتری شمال بغداد قرار دارد.