ایزدیان

آداب و رسوم منداییان و ایزدیان
دین و مذهب

آداب و رسوم منداییان و ایزدیان

بخش کوچکی از جمعیت عراق را «منداییان» و «ایزدیان» تشکیل می‌دهند که آداب و رسوم خاص خود را دارند. در ادامه با این رسوم بیشتر آشنا می شویم.

ادیان در عراق
دین و مذهب

ادیان در عراق

حدودا 97 درصد از جمعیت عراق را مسلمانان تشکیل داده‌اند و درصد باقی‌مانده را ادیان مسیحی، یهودی، ایزدی‌ و سایر مذاهب و فرقه‌ها تشکیل …