بصره

تخلیه بنادر ام قصر از کانتینرهای مواد شیمیایی پرخطر
اقتصادی و تجاری

تخلیه بنادر ام قصر از کانتینرهای مواد شیمیایی پرخطر

سازمان گذرگاه‌های مرزی عراق از تخلیه 103 کانتینر حاوی مواد پرخطر در بنادر ام‌قصر در بصره خبر داد.

افزایش شاخص فقر در ثروتمندترین شهر عراق
اقتصادی و تجاری

افزایش شاخص فقر در ثروتمندترین شهر عراق

دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر در  شهر «بصره» واقع در جنوبی ترین بخش عراق هشدار داد که میانگین فقر در این  شهر افزایش یافته و به 40 درصد نزدیک …