بیمارستان‌های عراق

تصمیم کویت برای ساخت 3 بیمارستان در عراق
اقتصادی و تجاری

تصمیم کویت برای ساخت 3 بیمارستان در عراق

«خالد بتال النجم»، وزیر برنامه‌ریزی عراق در دیدار با «سالم غضاب الزمانان»، سفیر کویت در بغداد درباره همکاری مشترک دو کشور در زمینه‌های …

ادارات بهداشت و بیمارستان های عراق
اماکن مهم عراق

ادارات بهداشت و بیمارستان های عراق

در جدول‌های زیر لیست بیمارستان‌ها  ادارات بهداشت کشور عراق آورده شده است.