بیمه در عراق

توافق 5 ساله همکاری عراق و ایران در آموزش نیروی کار و بیمه
روابط ایران و عراق

توافق 5 ساله همکاری عراق و ایران در آموزش نیروی کار و بیمه

وزارت کار و امور اجتماعی عراق از اجرای برنامه آزمایشی در چارچوب طرح همکاری پنج ساله با وزارت کار ایران در عرصه آموزش نیروی کار خبر داد.

بیمه و تامین اجتماعی در عراق
بیمه و تامین اجتماعی

بیمه و تامین اجتماعی در عراق

قانون بیمه عراق در سال 2005 تصویب شد و هدف از تصویب آن وضع قانون و مقررات و نظارت بر بخش بیمه است تا از این طریق این بخش رشد و توسعه پیدا کند و …