تاریخ معاصر عراق

دوران سلطه داعش بر عراق
دوران داعش

دوران سلطه داعش بر عراق

«دولت اسلامی عراق و شام» یا به اختصار «داعش»، یک گروه به اصطلاح اسلام‌گرای تندرو بود و اولین بار در جنگ داخلی سوریه موجودیت خود را به صورت …

عراق و دوران پس از سقوط صدام حسین
دوران بعد از سقوط صدام

عراق و دوران پس از سقوط صدام حسین

آنچه در اینجا می‌خواید، تشریح وقایع و اتفاقات دوران بعد از سقوط و اعدام صدام حسین، شورش‌های داخلی ، حضور نیروهای آمریکایی در عراق تا رفع …