تولید بنزین

خودکفایی عراق در تولید بنزین تا سال 2023
اقتصادی و تجاری

خودکفایی عراق در تولید بنزین تا سال 2023

وزارت نفت عراق اعلام کرد این کشور طی سه سال آتی در تولید بنزین به خودکفایی خواهد رسید و گاز استخراج‌شده با نفت را به طور کامل بهره‌برداری …