جغرافیای عراق

کوه های کشور عراق
ویژگی های جغرافیایی

کوه های کشور عراق

مناطق کوهستانی عراق عموما در بخش شمالی و شرقی و اقلیم کردستان واقع شده است.

حیات وحش عراق
ویژگی های جغرافیایی

حیات وحش عراق

حیات وحش عراق شامل: گیاهان، جانوران و زیستگاه های طبیعی آنهاست. عراق دارای چندین «بیوم» از جمله منطقه کوهستانی کردستان در شمال عراق تا …

پوشش گیاهی کشور عراق
ویژگی های جغرافیایی

پوشش گیاهی کشور عراق

کشور عراق به واسطه اقلیم‌های متفاوت جغرافیایی دارای پوشش‌های گیاهی متنوعی است.

منابع آبی عراق

منابع آبی عراق

منابع آبی عراق به چهار دسته تقسیم می‌شوند: رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و هورها، سدها و آب‌های ساحلی خلیج ‌فارس

آب و هوای کشور عراق
ویژگی های جغرافیایی

آب و هوای کشور عراق

آب و هوای کشور عراق (به جز قسمت شمالی آن) عمدتاً بیایانی با زمستان‌های خنک و گاه سرد و تابستان‌های خشک و گرم است. دمای هوا در تابستان در …

موقعیت جغرافیایی و مساحت عراق
ویژگی های جغرافیایی

موقعیت جغرافیایی و مساحت عراق

کشور عراق در منطقه خاورمیانه واقع در جنوب غربی آسیا و در همسایگی کشورهای ایران، ترکیه، سوریه، اردن، عربستان و کویت قرار دارد.