درآمد دولت عراق

تعدیل قیمت ارز موجب افزایش 23 درصدی درآمدهای دولت عراق شد
اقتصادی و تجاری

تعدیل قیمت ارز موجب افزایش 23 درصدی درآمدهای دولت عراق شد

وزیر دارایی عراق نسبت به هرگونه اقدام نسنجیده برای تغییر قیمت ارز در عراق هشدار داد و آن را موجب آشوب مالی در کشور دانست.

بودجه دولت عراق
بودجه

بودجه دولت عراق

تحلیلی بر اوضاع بودجه عراق در سال‌های اخیر و فراز و فرودهای آن به روایت آمار را در این مطلب به بحث خواهیم گذاشت.