راه آهن عراق

چالش های اتصال راه آهن عراق به شبکه ریلی جهانی
اقتصادی و تجاری

چالش های اتصال راه آهن عراق به شبکه ریلی جهانی

عراق در تلاش است از موقعیت جغرافیایی خود که قاره های آسیا و آفریقا را به یکدیگر متصل می کند و بر راس خلیج فارس اشراف دارد با اتصال راه آهن …

شرکت های حمل و نقل عراق
اماکن مهم عراق

شرکت های حمل و نقل عراق

در این مطلب لیست مراکز معتبر و اصلی حمل و نقل در کشور عراق آورده شده است.  نام سازمان/شرکت آدرس وب سایت …