رسانه‌های عراقی

تاریخ تلویزیون در عراق
رسانه ها

تاریخ تلویزیون در عراق

اولین پخش برنامه‌های تلویزیونی سیاه و سفید در جهان عرب و خاورمیانه متعلق به کشور عراق است.

آگهی و تبلیغات در کشور عراق
رسانه ها

آگهی و تبلیغات در کشور عراق

از نکاتی که در زمینه تبلیغات در رابطه با مردم عراق باید به آن توجه کرد این است که آن‌ها با روش‌های زندگی و سلایق خود خو می‌گیرند و به سختی …