رقص محلی عراقی

رقص های معروف عراقی
آداب و رسوم

رقص های معروف عراقی

رقص‌های محلی و سنتی در مناطق مختلف ریشه در فرهنگ و آداب مردم آن منطقه دارد. در این مطلب به معرفی انواع رقص‌های معروف در کشور عراق …