روابط عراق و ترکیه

عراق و ترکیه گذرگاه مرزی جدید باز می کنند
اقتصادی و تجاری

عراق و ترکیه گذرگاه مرزی جدید باز می کنند

وزرای حمل و نقل عراق و ترکیه بر سر افتتاح یک گذرگاه مرزی جدید بین دو کشور به توافق رسیدند.

دعوت عراق از ترکیه برای شرکت در اولین «کنفرانس آب بغداد»
اقتصادی و تجاری

دعوت عراق از ترکیه برای شرکت در اولین «کنفرانس آب بغداد»

مهدی الحمدانی، وزیر منابع آبی عراق، از ترکیه برای شرکت در اولین کنفرانس آب بغداد دعوت کرد.

از سرگیری پروازها میان عراق و ترکیه
اقتصادی و تجاری

از سرگیری پروازها میان عراق و ترکیه

سازمان هواپیمایی عراق از آغاز مجدد پروازهای بین این کشور و ترکیه از روز پنجشنبه خبر داد.