زبان فارسی

افزایش علاقه عراقی ها به یادگیری زبان فارسی
تحولات روز عراق

افزایش علاقه عراقی ها به یادگیری زبان فارسی

مسئول امور آموزش زبان فارسی بخش علمی رایزنی فرهنگی ایران و نماینده بنیاد سعدی در بغداد از افزایش میزان علاقه عراقی‌ها به یادگیری زبان …