زیرساخت های عراق

گسترش همکاری های علمی و دانشگاهی ایران و عراق
روابط ایران و عراق

گسترش همکاری های علمی و دانشگاهی ایران و عراق

وزیر آموزش و پژوه‌شهای علمی و تکنولوژی عراق در دیدار با غلامرضا اباذری، گسترش همکاری‌های علمی و دانشگاهی را در سطح بین الملل دانست و سیر …

توافق گسترش همکاری‌های حمل و نقل ریلی بین سوریه و عراق
اقتصادی و تجاری

توافق گسترش همکاری‌های حمل و نقل ریلی بین سوریه و عراق

سازمان خطوط ریلی سوریه و شرکت راه آهن عراق توافق همکاری مشترک امضا کردند.