ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران با عراق و سوریه

معرفی ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران با عراق و سوریه
سازمان های مرتبط

معرفی ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران با عراق و سوریه

ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران با عراق و سوریه، وظیفه تسهیل و رفع موانع کلان توسعه تجارت ایران با کشورهای عراق و سوریه را برعهده دارد و …