سلیمانیه عراق

خانه نوآوری و فناوری ایران ساخت در سلیمانیه افتتاح شد
روابط ایران و عراق

خانه نوآوری و فناوری ایران ساخت در سلیمانیه افتتاح شد

ششمین خانه نوآوری و صادرات فناوری ایران‌ساخت در کشور عراق راه‌اندازی شد تا همسایه غربی ایران از توانمندی‌های فناورانه و دانشی …

مرکز تجاری ایران در سلیمانیه تاسیس می شود
اقتصادی و تجاری

مرکز تجاری ایران در سلیمانیه تاسیس می شود

مرکز تجاری ایران در سلیمانیه در راستای برنامه های سازمان توسعه تجارت ایران در زمینه حمایت از تأسیس مراکز تجاری در بازارهای هدف، در اواخر …

آشنایی با استان سلیمانیه
استان سلیمانیه

آشنایی با استان سلیمانیه

سلیمانیه یکی از استان‌های مهم اقلیم کردستان عراق به شمار می‌رود و طبیعت آن کوهستانی است .