سیاست خارجی عراق

خروج رسمی عراق از فصل هفتم منشور ملل متحد
تحولات روز عراق

خروج رسمی عراق از فصل هفتم منشور ملل متحد

شورای امنیت سازمان ملل با صدور قطع‌نامه 2621 به اتفاق آرا اعلام کرد که دولت عراق با پرداخت غرامت به افراد و شرکت‌ها و دولت کویت رسماً از …

سیاست خارجی عراق
روابط خارجی

سیاست خارجی عراق

با افول پدیده شوم داعش، سمت و سوی سیاست خارجی عراق در راستای سیاستی متوازن قرار گرفته است که از جهت‌گیری‌های تازه‌ دولت عراق در محیط …