صنایع دستی عراق

عراق و چالش های صنعت صنایع دستی
اقتصادی و تجاری

عراق و چالش های صنعت صنایع دستی

صنایع دستی یا صنایع سنتی، صنایعی هستند که بر دست یا استفاده از ابزارهای ساده بدون استفاده از ماشین آلات مدرن متکی هستند.

صنایع محلی و محبوب در عراق
معماری و هنرهای تجسمی

صنایع محلی و محبوب در عراق

محصولات صنایع دستی حاصل ذهن و خلاقیت انسان و برگرفته از فرهنگ هر سرزمین است و در مناطق مختلف با توجه به وضعیت جغرافیایی و مواد اولیه در …