مجسمه سازی در عراق

مشاهیر مجسمه سازی عراق
معماری و هنرهای تجسمی

مشاهیر مجسمه سازی عراق

قدمت هنر مجسمه‌سازی در عراق به سده اخیر باز نمی‌گردد و این هنر از کشورهای اروپایی وارد عراق نشده است. اگر در ابزارهای مجسمه‌سازان زمان …